Legal notice

Комплетан ауторски садржај, који укључује графичке, текстуалне, програмске и остале материјале, налази се под заштитом важећег Закона о ауторском и сродним правима. У случају да желите да објавите неки од садржаја са сајта SP-a без обзира о којем се медију ради (електронски, штампани, или Интернет медиј), обавезно је обезбедити претходно писано одобрење SP-а. Неовлашћено коришћење сматра се повредом ауторских права SP и за последицу може имати покретање судског спора. Поједине информације са сајта SP могуће је преносити под условом да се видно наведе , у адекватном облику, да је " информација преузета са сајта http://www.silicones-petraco.com/" и обавезом поштовања Закона о ауторском и сродним правима.

 

 

Testimonials

picture

“The Silicones Petraco DOO organization is committed to be an established and recognized leader in providing quality products and services to our customers. In pursuit of this goal, we will continually improve our products, processes and operating systems to enable us to meet customer needs and enhance customer satisfaction, while meeting the needs of our business and maintaining a safe and responsible work environment. Each member of the Silicones Petraco DOO organization will apply their talent, both individually and in teams, to support our quality effort.”

by: Aleksandar P., Company director